Administrator

Title
Przejdź do treści

Wyższe stawki diet za podróże służbowe

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” informuje, że godnie z nowelizacją rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 25 października 2022 r. podwyższone zostają stawki diet za podróże służbowe.
Administrator | 5/12/2022

Wyższa dieta

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” przesyła informacje Biura Spraw Pracowniczych, że od 28 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), na mocy której zwiększyła się stawka diety za czas podróży służbowej na terenie kraju z 30 zł (stawka obowiązująca od 1 marca 2013 r. ) do 38 zł (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481 z dnia 30 czerwca 2022 r.).
Administrator | 29/7/2022

Platforma MultiSport - możliwość korzystania z aktywności sportowych dla pracowników PKP PLK S.A.

Biuro Spraw Pracowniczych Centrali poinformowało, że w dniu 5 maja br. została uruchomiona w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. platforma MultiSport, umożliwiająca świadczenie usług polegających na zapewnieniu pracownikom Spółki, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym dostępu do obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze.
Administrator | 5/5/2022
2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści