Henryk Sikora

Title
Przejdź do treści

1400 zł nagrody dla pracowników PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest spółką wobec, której nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa sprawuje Minister Infrastruktury. Będąc spółką rządową wpisuje się w politykę socjalną rządu. Stąd dbałość o wynagrodzenia, zrozumienie spraw pracowniczych i dodatkowe wypłaty.
Henryk Sikora | 7/12/2022

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe w listopadzie odbyła swoje posiedzenie w siedzibie Spółki oraz w formie wideokonferencji. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Komitetu ds. Inwestycji, który m.in. analizował realizację planu inwestycyjnego i omawiał najistotniejsze problemy wpływające na opóźnienia niektórych inwestycji.
Henryk Sikora | 24/11/2022

Jaka przyszłość dodatku funkcyjnego?

Odpowiedzi na to pytanie szukano na spotkaniu zorganizowanym przez PLK ze związkami zawodowymi sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Spotkanie odbyło się 3 listopada 2022 r. a jego tematem była sytuacja zatrudnieniowo-płacowa w Spółce i zmiany do ZUZP.
Henryk Sikora | 3/11/2022

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., październikowe posiedzenie Rady Nadzorczej PLK odbyło się w siedzibie Spółki 26 października 2022 r.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady, które odbyło się 28 września 2022 r.
Henryk Sikora | 26/10/2022

Krajowa sekcja u ministra

Przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK) spotkali się z Maciejem Małeckim wiceministrem aktywów państwowych. Do spotkania doszło 20 października 2022 r. w siedzibie MAP w Warszawie.
Związkowej delegacji przewodniczył Henryk Grymel przewodniczący KSK. Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) reprezentował Henryk Sikora (przewodniczący SZIK).
Henryk Sikora | 20/10/2022

Komunikat prasowy nr 3

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zorganizowała pikietę protestacyjną w sprawie sytuacji w PKP Telkol Sp. z o.o. (spółka zależna od PKP S.A.).
Pikieta odbyła się przed budynkiem Ministerstwa Aktywów Państwowych, ul. Wspólna 6. w Warszawie 12 października 2022 r. Uczestniczyło w niej ponad 200 związkowców z NSZZ „Solidarność” i Federacji Związków Zawodowych pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Protestujący przekazali petycję adresowaną do Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych.
Po wręczeniu petycji doszło do kilkudziesięciominutowego spotkania delegacji ww. związków zawodowych z przedstawicielami MAP. Omówiono problemy pracowników spółki PKP Telkol i trwający proces przejęcia jej (zakupu) przez PLK. MAP zadeklarowało większe wsparcie dla zrealizowania tej transakcji wykorzystując dostępne środki prawne wynikające z nadzoru MAP nad PKP S.A.
Henryk Sikora | 12/10/2022

Komunikat w sprawie pikiety dniu 12 października 2022 r.

Koleżanki i Koledzy członkowie NSZZ „Solidarność’’.
W dniu 12 października 2022 r. (środa) o godzinie 11.00 przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) ul. Krucza 36 w Warszawie odbędzie się pikieta solidarnościowa w obronie miejsc pracy w spółce PKP Telkol i umożliwienia przejęcia jej przez PLK. Jest to ratunek przed jej upadłością i szansą na dalsze funkcjonowanie.
Henryk Sikora | 3/10/2022

Solidarność na Pilsku

Z inicjatywy Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) w dniach 30 września -1 października 2022 r. odbyło się wydarzenie pod nazwą „Górski piknik Solidarności na Pilsku”. Jego uczestnicy przyjechali z Gdańska, Siedlec, Warszawy, Łodzi, Ostrowa Wlk., Tarnowskich Gór, Częstochowy i Krakowa. Stworzyli oni piękną mozaikę życzliwych i radosnych ludzi na co dzień związanych z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz „Solidarnością”.
Henryk Sikora | 30/9/2022

Kolejne wydarzenie SZIK

23 września 2022 r. w Zduńskiej Woli rozegrany został turniej piłki nożnej o puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK). Celem wydarzenia było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród kolejarzy oraz integrowanie środowiska kolejowego.
Henryk Sikora | 23/9/2022

Tablica pod Kazbekiem

Kilka tygodni temu minęła 10 rocznica umieszczenia pod Kazbekiem, przez kolejarzy z NSZZ „Solidarność”, pamiątkowej tablicy, upamiętniającej Parę Prezydencką Marię i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku, w katastrofie rządowego samolotu TU-154 pod Smoleńskiem. Tablica od 10 lat wisi nadal i jest symbolicznym świadectwem o wielkim Polaku i Solidarności.
Henryk Sikora | 31/8/2022

Droga wodna przez Mierzeję Wiślaną

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi w Polsce wielkie inwestycje kolejowe, drogowe i te związane z żeglugą. Przykładem tego jest przekop Mierzei Wiślanej.
"Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest jedną z priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych rządu. Jej wagę rozumiemy szczególnie teraz, w dobie inwazji Rosji na Ukrainę. Po zakończeniu budowy tej inwestycji statki będą mogły zawijać do portu w Elblągu płynąc wyłącznie po naszych wodach, co uniezależni armatorów od woli strony rosyjskiej" – powiedział w jednym z komunikatów minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Henryk Sikora | 29/8/2022

Rozmowy - dialog społeczny

Na podstawie Porozumienia stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” 6 kwietnia br. wystąpiła do Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe z żądaniem realizacji siedmiu postulatów w formule „dialogu społecznego”.
Henryk Sikora | 4/8/2022

Wakacyjne Prezydium

Pomimo okresu urlopowego, 20 lipca 2022 r. odbyło się zebranie Prezydium Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, które zajmowało się sprawami wynikającymi z bieżącej działalności sekcji oraz planowaniem działań na najbliższe tygodnie.
Henryk Sikora | 20/7/2022

Jest podwyżka!

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” od początku bieżącego roku w różny sposób zabiegała o wzrost wynagrodzeń dla pracowników PLK. Były to pisma, postulat w ramach dialogu społecznego, rozmowy i przekonywanie do swojego stanowiska, omawianie sprawy podwyżki na obradach Rady Nadzorczej PLK, spotkania z kluczowymi związkami zawodowymi. Kilkutygodniowe negocjacje z przedstawicielami Spółki przyniosły w końcu efekt.
Henryk Sikora | 2/6/2022

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe w maju odbyła swoje posiedzenie w siedzibie Spółki. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu, który m.in. monitoruje sprawozdawczość finansową, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej PLK oraz audyty wewnętrzne PLK. Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 19.04.2022 r.
Henryk Sikora | 26/5/2022

Czas na podwyżkę!

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” dokłada wszelkich starań, aby już w czerwcu br. zakończyć negocjacje ze Spółką w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Uważamy, że jest już najwyższy czas na podpisanie porozumienia z Zarządem PLK w tej sprawie. Dlatego potwierdzamy gotowość do dalszych rozmów celem wypracowania wspólnych ustaleń.
Henryk Sikora | 23/5/2022

SZIK na Podkarpaciu

W czasie gdy trwa agresja rosyjska na Ukrainę, a Ukraińcy heroicznie bronią swojej niepodległości, gdy ok. 3 mln. Ukraińców znalazło schronienie przed wojną w Polsce, gdy płynie fala pomocy uchodźcom i walczących na froncie, sprawy Ukrainy są nam wyjątkowo bliskie.
Henryk Sikora | 15/5/2022

Pokazali charakter zdobywców

4 maja 2022 r. związkowcy z NSZZ „Solidarność” w PKP Polskie Linie Kolejowe, przy padającym marznącym deszczu, (który powodował, że leżący śnieg był rozmiękły co znacznie utrudniało poruszanie się przy podejściu) z sukcesem szturmowali kopułę szczytową Kasprowego Wierchu.
Henryk Sikora | 4/5/2022

Mamy prawo do informacji

W odpowiedzi na pismo Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ “Solidarność” z dnia 22 marca 2022 r., w sprawie wystąpień zakładowych organizacji związkowych, dotyczących przekazania przez dyrektora zakładu stosownych danych finansowych, zostaliśmy poinformowani, że kierownictwo Spółki, do którego należą również dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym przypadku zapisów Ustawy o związkach zawodowych (dalej: Ustawa) i Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: Porozumienie).
Henryk Sikora | 29/4/2022

Zielona Góra z pucharem SZIK

22 kwietnia 2022 r. w hali OSIR w Łowiczu został rozegrany halowy turniej piłki nożnej o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” pod patronatem Krajowej Sekcji Kolejarzy. Patronami wydarzenia były spółki z Grupy PLK: PNUIK Kraków, ZRK-DOM Poznań i Dolkom Wrocław.
Henryk Sikora | 22/4/2022

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., kwietniowe posiedzenie Rady Nadzorczej PLK odbyło się stacjonarnie w siedzibie Spółki, a kilku jej członków uczestniczyło w obradach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w postaci wideokonferencji).
Henryk Sikora | 19/4/2022

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe w marcu br. odbyła swoje posiedzenie w trybie stacjonarnym w siedzibie Spółki. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu, który m.in. monitoruje sprawozdawczość finansową, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej PLK oraz audyty wewnętrzne PLK.
Henryk Sikora | 31/3/2022

Informacja prasowa

W dniu 24 marca 2022 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółki pod przewodnictwem Pana Ireneusza Merchel Prezesa PLK ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP.
Henryk Sikora | 24/3/2022

Przewodniczący SZIK we Wrocławiu

Na zaproszenie Andrzeja Lewickiego, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. we Wrocławiu, 8 lutego br. w obradach komisji wziął udział Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” oraz Andrzej Gola, prezes Spółki.
Członkowie Komisji Zakładowej zapoznani zostali z najistotniejszymi sprawami, którymi zajmuje się SZIK, a prezes omówił bieżącą sytuację w Spółce.
Henryk Sikora | 8/2/2022

Wsparcie SZIK w PPMT

31 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” Henryka Sikory i jego zastępcy Zdzisława Jasińskiego z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” działającą w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno Torowym Sp. z o.o. w Gdańsku (PPMT). Celem spotkania było przede wszystkim omówienie sytuacji w PPMT, spowodowanej brakiem systemowej podwyżki wynagrodzeń w roku ubiegłym i przebiegiem toczących się rozmów z Zarządem Spółki.
Henryk Sikora | 31/1/2022

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. swoje styczniowe posiedzenie przeprowadziła przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci wideokonferencji. Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 21.12.2021 r.
Henryk Sikora | 25/1/2022
2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści