Centrala PKP PLK S.A. o podwyżce wynagrodzeń

Title
Przejdź do treści

Centrala PKP PLK S.A. o podwyżce wynagrodzeń

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Administrator · 4 Marzec 2022
W odpowiedzi na pismo Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ “Solidarność”, które dotyczyło wniosku sekcji o podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Spółki, otrzymaliśmy odpowiedź z Biura Spraw Pracowniczych, którą publikujemy poniżej:
Uprzejmie dziękuję za przesłaną przez Państwa korespondencję (pismo SZIK 10/02/2022 r. z dnia 9 lutego 2022 r.) w temacie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2022 r., zawierającą propozycję wysokości podwyżki wynagrodzeń wraz z uzasadnieniem.
Trwająca pandemia stawia Pracodawcę przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, stanowiących znaczny udział w budżecie. Są one efektem m.in. powstających nadgodzin wynikających z konieczności zapewnienia ciągłości pracy w związku z absencjami pracowników, z powodu zakażenia koronawirusem bądź kwarantanny, umożliwienia pracownikom korzystania z dnia nieobecności usprawiedliwionej płatnej w związku z poddaniem się szczepieniu przeciwko Covid-19 każdą kolejną dawką, czy zwiększonego zapotrzebowania na środki bhp w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Pracodawca od lat dąży do budowy dobrego, rynkowego wynagrodzenia. Dowodem tego jest systematyczny znaczny wzrost wynagrodzeń od 2016 r. Także w 2021 r. Spółka, dbając o poziom wynagrodzeń swoich pracowników, pomimo skomplikowanej sytuacji związanej z pandemią, przeprowadziła proces podwyżki wynagrodzeń.
Pracodawca chce konsekwentnie podtrzymywać powyższy kierunek i również w projekcie Planu działalności operacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rok 2022 przewidziano zabezpieczenie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń.
Przystąpienie do rozmów podwyżkowych poprzedzają długie i szczegółowe analizy danych finansowych. Podobnie jak w roku ubiegłym, również w chwili obecnej trwa szereg analiz, zbieranie i weryfikacja odpowiednich danych finansowych. Pozwoli to Pracodawcy na przygotowanie odpowiednich merytorycznych materiałów do rozmów z Partnerem Społecznym w tematyce wzrostu wynagrodzeń pracowników.
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. absolutnie nie unika rozmów w tym temacie. Jest to ważny obszar zajmujący szczególne miejsce w procesie zarządzania pracownikami. Zapewniam, że o planowanym terminie spotkania Strona Społeczna zostanie poinformowana z odpowiednim wyprzedzeniem.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści