Czas na podwyżkę!

Title
Przejdź do treści

Czas na podwyżkę!

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 23 Maj 2022
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” dokłada wszelkich starań, aby już w czerwcu br. zakończyć negocjacje ze Spółką w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Uważamy, że jest już najwyższy czas na podpisanie porozumienia z Zarządem PLK w tej sprawie. Dlatego potwierdzamy gotowość do dalszych rozmów celem wypracowania wspólnych ustaleń.
Sprawa wzrostu wynagrodzeń w PLK została zawnioskowana przez SZIK już w lutym 2022 r. Postulat dotyczący podwyżek znalazł się także, jako ten najważniejszy dla załogi, wśród siedmiu postulatów przedłożonych Spółce przez SZIK w ramach wszczętego dialogu społecznego.
Zgodnie z praktyką wynikającą z przepisów zewnętrznych, Zarząd PLK nie może podpisać porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń tylko z NSZZ „Solidarność”. Jesteśmy więc „skazani” na współpracę z innymi związkami zawodowymi i takie działania podejmujemy.
Rozmowy prezesa Zarządu PLK ze stroną związkową dotyczące podwyżek odbyły się 11 maja br. i nie przyniosły znacznego zbliżenia stanowisk. PLK przedstawiły informacje na podstawie, których zaproponowano kwotę ok. 433 zł podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego średnio na pracownika od 1 lipca br. (wariant bardziej korzystny dla pracowników niż termin czerwcowy). Strona związkowa nie zgodziła się na taką wysokość podwyżki, domagając się wyższej kwoty. Sprawa wzrostu wynagrodzeń w PLK będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej PLK 26 maja br.
Następny termin rozmów ws. podwyżek między Zarządem PLK a stroną związkową został ustalony przez pracodawcę na 2 czerwca br. O ustaleniach i dalszych decyzjach strony związkowej SZIK będzie informować za pomocą swoich komunikatorów.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści