Decyzyjna Rada SZIK

Title
Przejdź do treści

Decyzyjna Rada SZIK

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Zdzisław Jasiński · 14 Wrzesień 2022
14 września 2022 r. odbyły się kolejne obrady Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
Program Rady z uwagi, że było to pierwsze spotkanie po przerwie wakacyjnej wypełniony był wieloma aspektami działalności związkowej. H.Sikora omówił dotychczasowy przebieg rozmów z pracodawcą w ramach dialogu społecznego. Poinformował, że dwa postulaty zostały już zrealizowane, tj. podwyżka wynagrodzeń (520 zł do wynagrodzenia zasadniczego, co daje 817 zł brutto z pochodnymi i jest najwyższą podwyżką w tym roku jaką wynegocjowano w spółkach kolejowych) oraz podwyższenie kwoty delegacji służbowych z 30 do 38 zł.
Zespół negocjacyjny ( H.Sikora, Z.Jasiński, St.Kokot) nadal prowadzi rozmowy w sprawie wzrostu wartości posiłków profilaktycznych i możliwości ich realizacji w formie bonów żywnościowych. Rozmowy nadal będą prowadzone. Podobnie jak w sprawie braku bieżącej wody na posterunkach.
W rozmowach z pracodawcą podniesiono także temat płatności za szkolenia pracownika po egzaminie kwalifikacyjnym a przed egzaminem autoryzacyjnym pracownikowi, któremu taki szkolący został przydzielony. Obecnie kwota ta wynosi 4 zł/godz.
Pracodawca ma przekazać do wiadomości informacje dot. Uchwały Zarządu PLK w sprawie zasad budowy LCS-ów.
Przewodniczący H.Sikora omówił wystąpienie do zarządu w sprawie podniesienia kwoty ekwiwalentu za deputat węglowy. Omówił również odpowiedź spółki związkowe wystąpienie w tej sprawie. Niestety w tym temacie nie ma pozytywnych informacji, nie ma środków na podwyższenie kwoty ekwiwalentu. Jak również taki wzrost spowodowałby zmniejszenie podwyżki wynagrodzenia. Utrzymywanie osobnej pozycji w wynagrodzeniu jakim jest ekwiwalent spowodowane jest tym aby przyszli emeryci mieli wypłacany rewaloryzowany ekwiwalent za węgiel jako dodatek do emerytury. W przypadku jego włączenia do uposażenia zasadniczego przyszli emeryci utracili by ten element emerytury.
Następnym punktem zebrania była informacja z obrad Prezydium i Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy, którą przedstawił członek Rady KSK Piotr Pazera. Skupiła się ona głównie na uchwałach Rady dotyczących czekających nas wyborów w związku.
H.Sikora omówił sprawę przejęcia spółki PKP Telkol przez PLK (zakup 100% udziałów od PKP S.A.), a właściwie patowej sytuacji jaka jest obecnie w tej sprawie. Stwierdził, że jest to jedyna szansa dla pracowników Telkolu. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że spółka zostanie zlikwidowana. Dlatego aby zwrócić uwagę na sytuację w Telkolu zaproponował przeprowadzenie pikiety protestacyjnej pod Ministerstwem Aktywów Państwowych.
Rada zaakceptowała wniosek i podjęła decyzję o organizacji pikiety, a do jej zorganizowania zobowiązała Prezydium SZIK.
Przewodniczący H.Sikora omówił ogólną sytuację w Spółce PLK oraz spółkach zależnych. Zwrócił uwagę na dobre wyniki finansowe tych spółek, zwrócił uwagę na dalszy spadek zatrudnienia w PLK ale również zwrócił uwagę na wzrost przewozów pasażerskich i towarowych co dobrze prognozuje na przyszłość.
Przedmiotem obrad były również trzy projekty uchwał dotyczące wyborów w SZIK na kadencję 2023-2028, które zostały omówione i decyzją Rady skierowane do głosowania za pomocą środków zdalnego komunikowania się.
Przypomniane zostały najbliższe wydarzenia, których organizatorem jest SZIK pod nazwą: „Turniej piłki nożnej o puchar SZIK” – Zduńska Wola (23.09.2022 r.) oraz „Górski piknik Solidarności na Pilsku” (30.09-01.10.2022 r.).
Kol. M.Pilichowski podziękował wszystkim komisjom zakładowym, które wspomogły go finansowo w organizowany Grand Prix Opolszczyzny w plażowej piłce siatkowej. W ramach podziękowania wręczył pamiątkowe dyplomy.
Miłym akcentem obrad było uroczyste podziękowanie kol. M.Moczulskiemu redaktorowi biuletynu „Solidarność w Peelka”. Dziękując naszemu koledze H.Sikora wspomniał o jego wkładzie w rozwój tego biuletynu, ale również o ogromnej wiedzy historycznej i kolejowej kolegi Moczulskiego, nie zabrakło również podziękowań za pielęgnowanie pamięci o kolejarzach spoczywających na warszawskich Powązkach.
W dowód uznania wręczono emerytowi replikę szabli z dedykacją. Przewodniczący KSK „Solidarność” Henryk Grymel dołączył się do życzeń i wręczył kol. Markowi Ryngraf z dedykacją jednocześnie dziękował za całokształt pracy dla „Solidarności” na kolei. Dziękował także za 16. letnią współpracę były przewodniczący SZIK Wiesław Pełka. Członkowie Rady odśpiewali wspólnie „Sto lat” zacnemu seniorowi.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści