Droga wodna przez Mierzeję Wiślaną

Title
Przejdź do treści

Droga wodna przez Mierzeję Wiślaną

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 29 Sierpień 2022
Ministerstwo Infrastruktury prowadzi w Polsce wielkie inwestycje kolejowe, drogowe i te związane z żeglugą. Przykładem tego jest przekop Mierzei Wiślanej.
"Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest jedną z priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych rządu. Jej wagę rozumiemy szczególnie teraz, w dobie inwazji Rosji na Ukrainę. Po zakończeniu budowy tej inwestycji statki będą mogły zawijać do portu w Elblągu płynąc wyłącznie po naszych wodach, co uniezależni armatorów od woli strony rosyjskiej" – powiedział w jednym z komunikatów minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Budowa nowej drogi wodnej diametralnie zmieni dostępność do Zalewu Wiślanego, poprawi dostęp do portu w Elblągu poprzez co spowoduje jego ożywienie oraz umożliwi żeglugę statków do Trójmiasta. Zagwarantuje Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma wesprzeć rozwój gospodarczy Warmii i Mazur, a jednocześnie projekt ten jest realizowany pod kątem bezpieczeństwa państwa. Wpłynie także na rozwój turystyki i żeglarstwa, stanie się atrakcją, ożywiającą gospodarczo gminy nad Zalewem Wiślanym, który jest naturalnym zapleczem Zatoki Gdańskiej, gdzie można wpłynąć i postawić jacht.
Do tej pory aby przepłynąć z zalewu na Bałtyk musieliśmy nadrabiać sto kilometrów, przepływając statkami przez Cieśninę Pilawską. Rosjanie kontrolowali żeglugę mogąc w każdej chwili zablokować dostęp do portu w Elblągu.
Pomysł przekopu Mierzei Wiślanej wzbudzał kontrowersje polityczne. Przeciwko jego budowie protestowali również „ekolodzy” używając absurdalnych argumentów o dewastacji przyrodniczej Zalewu Wiślanego.
Krytyka tego przekopu wpisuje się od lat w całą koncepcję polityczną Platformy Obywatelskiej i jej przedstawicieli. Jeszcze jako premier Donald Tusk mówił: "Jeśli mamy obecnie w Polsce do wykonania gigantyczną liczbę inwestycji pierwszorzędnej potrzeby, to bardzo kosztowny projekt przekopania Mierzei Wiślanej, o wątpliwym sensie ekonomicznym, jest dziś wyłącznie politycznym trikiem". Taką fałszywą narrację PO prezentuje przy każdej nadarzającej się okazji, dając do zrozumienia czyje interesy reprezentuje (przeciwko budowie przekopu protestowała Rosja a Niemcy finansowały protesty ekologów).
Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwia wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4,5 m, długości 100 m, szerokości - 20 m.
Prace na budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną dobiegają końca. Obecnie trwają próby ruchowe drugiego mostu obrotowego (pierwszy most wraz z dwoma rondami już od dawna jest przejezdny), montaż wyposażenia hydrotechnicznego w śluzie oraz roboty przy wykonywaniu sztucznej wyspy na Zalewie i w portach osłonowych na Zatoce Gdańskiej.
Na okalających inwestycję wzniesieniach usytuowane są punkty widokowe, z których widać ogrom przedsięwzięcia. Dziesiątki turystów wjeżdżających na Mierzeję zatrzymuje się fotografując i podziwiając całą inwestycję.  
Jej otwarcie nastąpi 17 września 2022 r. (w 83 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę).
Następnym etapem (zaawansowanie robót ponad 50 %) budowy nowej drogi wodnej, która umożliwi otwarcie portu w Elblągu na Bałtyk są prace na rzece Elbląg. Inwestycja otworzy Elblągowi i okolicznym gminom okno na świat, rozpocznie też nowy rozdział w historii miasta i ożywia ten niewykorzystany dotąd w pełni  fragment naszego państwa. Już dzisiaj trwają inwestycje w samym porcie, powstają magazyny, terminale towarowe i pasażerskie, dźwigi, obrotnice dla statków, drogi dojazdowe, bocznica kolejowa, przebudowa nadbrzeża portowego. Rozwija się Elbląg, rozwija się Polska.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści