Informacja prasowa

Title
Przejdź do treści

Informacja prasowa

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 24 Marzec 2022
W dniu 24 marca 2022 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółki pod przewodnictwem Pana Ireneusza Merchel Prezesa PLK ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP.
Na spotkaniu poruszono trzy tematy:
1) Sprawy bieżące - informacje podsumowujące 2021 r.:
· 4904 pracowników posiada obecnie prawo do emerytury, z tego ponad 3000 to pracownicy, którzy mają prawo do emerytur pomostowych (tj. ok.15 % zatrudnionych w PLK),
· 1 474580 wypracowano godzin nadliczbowych (ok 11 % więcej niż w 2020 r.), z tego 1 258117 w inżynierii ruchu,
· wskaźnik zmianowości w inżynierii – 5.11 (najwyższy w nastawniczych, najniższy w dróżnikach przejazdowych),
· wykonanie urlopu wypoczynkowego za ubiegły rok - ponad 77 %.
2) Zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Prezes Zarządu omówił proponowane przez Spółkę zmiany do ZUZP, które zakładają przede wszystkim wliczenie wysokości otrzymywanych dodatków (dodatki: za staż pracy funkcyjny, za pracę w warunkach niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych) do wynagrodzenia zasadniczego i pochodnych, które wynikają z przepisów ogólnych, w przypadku dodatku funkcyjnego II wariantem jest jego „zamrożenie” (wartość stała), w zamian wzrosłyby dodatki wypłacane od wysokości zasadniczego (odpr. emerytalno-rentowa, nagrody jubileuszowe, które byłyby dodatkowo wypłacane za 5, 10 i 50 lat pracy).
3) Wzrost wynagrodzeń w PLK w 2022 r.
Zaproponowana została przez Spółkę wstępna kwota podwyżki wypłacona w połowie br. w wysokości takiej, jaka miała miejsce w 2021 r. (średnia do zasadniczego 350 zł.). Związki zawodowe zaproponowały wielkość podwyżki od 1.06. średnio w wynagrodzeniu zasadniczym w wys. 750 zł.
W dyskusji padały różne argumenty z obu stron. Jak widać pomiędzy stanowiskami stron jest duża różnica.
Następne spotkanie przewidziano na kwiecień br.
W trakcie omawiania ww spraw przygotowana była szczegółowa prezentacja, która zostanie przesłana związkom zawodowym w terminie późniejszym.
W związku z propozycjami zmian w ZUZP planowane jest do połowy kwietnia br. posiedzenie MKK NSZZ „Solidarność” PLK, na którym m.in. omówione będą szczegóły propozycji zmian w ZUZP.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści