Nigdy więcej wojny!

Title
Przejdź do treści

Nigdy więcej wojny!

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Grzegorz Radomski · 1 Wrzesień 2022
Mocne przesłanie w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej ! Szymankowo to ważne miejsce pamięci dla polskich kolejarzy i celników.
To właśnie tutaj jako pierwsze ofiary napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę zginęli na służbie kolejarze i pracownicy służby celnej, którzy stawili opór najeźdźcy. Dlatego środowisko kolejowe czci pamięć o tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny.
W pierwszych minutach II wojny światowej w Szymankowie oddało swoje życie za Ojczyznę 21 Polaków. Byli to kolejarze, inspektorzy celni oraz członkowie ich rodzin. Hitlerowcy mieli zdobyć i zabezpieczyć mosty w Tczewie. Pracownicy stacji w Szymankowie pokrzyżowali te plany i ostrzegli polskich saperów z Tczewa. Dzięki temu uniemożliwili przejazd niemieckiego pociągu pancernego, który skierowali na ślepy tor. W efekcie spowolnili zaplanowaną akcję, która miała zaskoczyć Polaków. Dzięki ich poświęceniu 1 września 1939 r. udało się zatrzymać niemiecki pociąg pancerny, który zmierzał do polskiego Tczewa. Zaalarmowani saperzy zdołali wysadzić przeprawy w powietrze. Za bohaterską postawę zapłacili swoim życiem. Były to pierwsze ofiary II wojny światowej spośród 6 milionów wymordowanych Polaków.
Coroczna uroczystość poświęcona pamięci zamordowanych kolejarzy i cenników rozpoczęła się w Szymankowie od uroczystej mszy św. sprawowanej w kościele św. Floriana. Przewodniczył jej biskup elbląski Jacek Jezierski. Uczestniczyli kolejarze, celnicy, mieszkańcy Szymankowa. Byli obecni: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Dera, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, Henryk Grymel oraz przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, prezesi spółek kolejowych pod przewodnictwem prezesa Zarządu PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego, dyrektorzy zakładów kolejowych, celnicy, przedstawiciele administracji skarbowej, członkowie rządu, posłowie, europarlamentarzyści, władze samorządowe Tczewa i Malborka, przedstawiciele wicewojewody pomorskiego, Aleksandra Jankowskiego, rodziny pomordowanych, żołnierze, orkiestra dęta harcerzy z Tczewa pod batutą Magdaleny Kubickiej-Netka.
W homilii nawiązującej do ewangelii opisującej zamordowanie Abla przez Kaina biskup Jezierski powiedział m.in., że: w czasie II wojny światowej zabito ponad 6 milionów obywateli Polski i żadne reparacje materialne nie są w stanie zrekompensować tej utraty, gdyż strat w ludziach nie da się oszacować ani wyrównać. Dlatego ta utrata pozostaje trwałą raną na żywym organizmie naszego państwa. Zabieganie o odszkodowania uczciwie oszacowanych strat materialnych jest właściwe. To prosty wymóg sprawiedliwości między narodami, a na krzywdzie narodu polskiego wzbogacili się inni. Ostatecznie jednak potrzebne jest pojednanie zwaśnionych narodów i zwaśnionych ludzi, w gruncie rzeczy braci. – Oby było ono możliwe, szczere i autentyczne – podsumowywał pasterz diecezji elbląskiej.
Po mszy św. uczestnicy przemaszerowali na dworzec kolejowy,  gdzie pod tablicą pamiątkową zostały złożone kwiaty, a następnie w asyście Kompani Honorowej Wojska Polskiego i Harcerskiej Orkiestry Dętej przemaszerowano pod pomnik poświęcony pomordowanym. Przed pomnikiem zostały odczytane listy okolicznościowe skierowane do uczestników obchodów od prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Elżbiety Witek i premiera Mateusza Morawieckiego.
Następnie złożono przed pomnikiem ofiar znicze w biało-czerwonych barwach układając napis: „NIGDY WIĘCEJ WOJNY”, który wobec obecnie trwającej u naszych sąsiadów na Ukrainie wojny ma szczególne znaczenie.
Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tamtych wydarzeniach i przekazywać tę pamięć kolejnym pokoleniom kolejarzy.

Fot. Ryszarda Kołodziejczyk
Źródło: Polska 360


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści