PNUIK Kraków inwestuje w nowoczesny park maszynowy

Title
Przejdź do treści

PNUIK Kraków inwestuje w nowoczesny park maszynowy

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według ABG · 10 Czerwiec 2022
10 czerwca 2022 r. na posterunku Dłubnia położonym na terenie IZ Kraków (linia kolejowa nr 95) odbył się pokaz pierwszej w Polsce uniwersalnej, wysokowydajnej podbijarki Tamper S7 PLS 16 4.0-S, której producentem jest austriacka firma System 7 Railtechnology GmbH. Ta nowoczesna maszyna zasiliła park maszynowy Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. (PNUIK) – spółki z Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Umowa na dostawę podbijarki została podpisana w dniu 29 kwietnia 2022 r. w siedzibie PLK, a jej zakup poprzedziły wielomiesięczne analizy i trudne negocjacje, w które bardzo mocno zaangażowali się pracownicy PNUIK. Dlatego maszyna otrzymała imię „Aleksandra” na cześć Pani Aleksandry Szeligi – Dyrektor ds. baz, która od początku prowadziła projekt związany z zakupem tej podbijarki.
Warto zaznaczyć, że tego typu sprzęt pracuje obecnie na kolejach Niemieckich, Austriackich, Holenderskich oraz Włoskich, a od teraz ta piąta na świecie maszyna pracować będzie na polskich torach i będzie w posiadaniu Spółki z polskich kapitałem.
Co więcej, jak można było wywnioskować z rozmów z producentem, wkrótce taka sama maszyna trafi do kolejnej polskiej spółki.
Najpierw zaproszeni na uroczystość prezentacji podbijarki goście mogli obserwować jej pracę „w boju” na torze, a następnie na stacji kolejowej Kraków Batowice była możliwość obejrzenia jej od środka i szczegółowego dowiedzenia się w jaki sposób odbywa się jej obsługa, praca oraz funkcjonowanie.
Dalsza część wydarzenia miała już miejsce na Zamku Królewskim w Niepołomicach, gdzie odbyła się najpierw prezentacja Spółki PNUIK, którą dla zaproszonych gości poprowadził Zbigniew Marzec – Prezes Zarządu, a następnie dr Bernhard Lichtberger z firmy System 7 Railtechnology GmbH szczegółowo omówił i pokazał na prezentacji i filmach wszystkie możliwości zakupionej maszyny wyrażając jednocześnie wzruszenie, że trafia ona do kraju, z którego pochodzi jego mama.
Uniwersalna podbijarka zakupiona przez krakowską Spółkę służy do poziomowania, podnoszenia, regulowania i podbijania torów oraz rozjazdów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii maszyna umożliwia sprawniejsze wykonywanie prac torowych np. w pełni hydrauliczny napęd podbijania, pozwala uzyskać optymalne parametry podbijania toru, co gwarantuje jego wytrzymałość oraz stabilność. Nowością jest także optyczny system namiarowy, który umożliwia precyzyjne ustawienie geometrii toru. Podbijarka posiada zaawansowany system monitoringu, który dostarcza szczegółowych informacji o jakości nawierzchni kolejowej. Ponadto system elektroniczny umożliwia także zdalne monitorowanie podzespołów maszyny, co przekłada się na bezawaryjną pracę. W przypadku problemów w pracy maszyny serwis z Austrii w sposób zdalny ma dostęp do zapisu jej zdarzeń, co pozwala bardzo szybko zdiagnozować i rozwiązać powstałe trudności. Dzięki komunikacji z systemem GPS oraz możliwości przesyłania danych o parametrach pracy roboty wykonywane przez podbijarkę są bardzo precyzyjne. Ważnym aspektem maszyny jest redukcja zużycia paliwa, gdyż poprzez wprawianie w wibracje napędów podbijających tylko podczas wejścia i zagęszczenia podsypki zaoszczędza się paliwo, natomiast zredukowanie czasu drgań napędów gwarantuje uzyskanie niskich kosztów eksploatacji całej podbijarki.
Podbijarka Uniwersal Tamper S7 PLS 16 4.0-S dzięki zintegrowaniu dodatkowego urządzenia podnoszącego z główną jednostką podnoszącą pozwala uniknąć skręcania pojazdu, co mogłoby mieć negatywny wpływ na jakość pracy powodując spore naprężenia mechaniczne w pojeździe. Dzięki znacznemu ograniczeniu hałasu podniesiono komfort pracy operatorów maszyny przez co mają oni lepsze warunki BHP.
Ponadto podbijarka wyróżnia się również jako pojazd ekologiczny, dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych zasilających akumulatory zamontowane na pojeździe. Obsługa maszyny jest intuicyjna oraz bezpieczna dla ludzi, którzy ją obsługują. Panele do obsługi maszyny zostały w pełni spolszczone.
Wartość podbijarki to aż 5,4 mln euro. Zakup został sfinansowany ze środków własnych PNUIK wypracowanych dzięki zaangażowaniu wszystkich jego pracowników i roztropnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podbijarka będzie wykorzystywana zarówno do prac utrzymaniowych jak i inwestycyjnych co pozwoli Spółce na jej dalszy rozwój oraz możliwości ubiegania się o kontrakty inwestycyjne, w których brak wymaganego sprzętu nierzadko stawiał ją w niekorzystnej sytuacji przy ocenie oferty przez zamawiającego.
Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że inwestycja w nowoczesny park maszynowy PNUIK nie odbywa się kosztem redukcji zatrudnienia, a co więcej wpływa na jej dalszy rozwój oraz polepszenie warunków pracy jej załogi.
Posiadanie nowoczesnych, w pełni skomputeryzowanych i bezpiecznych maszyn torowych na których pracować będą ludzie powoduje, że mogą oni czuć się docenieni otrzymując od pracodawcy tak nowoczesne narzędzia pracy, a Spółce pomóc pozyskać do pracy młodych ludzi, dla których praca na tak nowoczesnym sprzęcie będzie zachętą do związania się z nią na długie lata.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści