Przewodniczący SZIK w Skarżysku Kamiennej

Title
Przejdź do treści

Przewodniczący SZIK w Skarżysku Kamiennej

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Redaktor · 14 Czerwiec 2022
Z inicjatywy Mariusza Pilichowskiego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie (IM) 14 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie w sprawie dalszych losów terenu po byłej zgrzewalni szyn w Skarżysku Kamiennej. Uczestniczyli w nim m.in. Henryk Sikora przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność, oraz członkowie Prezydium i funkcyjni związkowcy z „S” w IM: Paweł Waśniowski, Adam Świercz, Andrzej Sorsa i Zbigniew Płusa.
Po obejrzeniu hali i terenu zajmowanego przez Sekcję Mostową (obejmuje dwie grupy mostowe działające na obszarze ZLK: Skarżysko Kamienna, Kielce i Lublin) oraz awaryjnego magazynu części rozjazdowych zebrani w budynku sekcji dyskutowali nad przyszłością tego terenu.
Najnowsza koncepcja przewiduje podział działki, z której część zostałaby prawdopodobnie wniesiona aportem przez PKP Polskie Linie Kolejowe do spółki zależnej Dolkom Wrocław, a druga część byłaby dalej siedzibą Sekcji Mostowej.
Obecnie specjalistyczna firma na zlecenie Dolkomu opracowuje koncepcję zagospodarowania terenu do potrzeb tej spółki (niwelowanie gruntu, budowa hali i układu torowego, zwiększenie obszaru poprzez dopełnienie nowego terenu).
Związkowcy chcą przede wszystkim zabezpieczenia interesów swojej jednostki organizacyjnej i pracowników w niej zatrudnionych. Przedstawili oni argumenty przemawiające za potrzebą modernizacji istniejącej hali i stworzenia w niej warunków do napraw maszyn do robót torowych (m.in. wybudowanie torów z kanałami, montaż suwnicy).
Przemawia za tym fakt, że baza maszyn w Krakowie jest zbyt mała by pomieścić nawet dotychczasowe maszyny, a zakład wzbogaca się o wciąż nowy sprzęt. Potrzeba takiego zaplecza odczuwalna jest głównie w okresie zimowym, gdzie maszyny zjeżdżają z robót i wymagają przeglądów i napraw oraz przygotowania do sezonu budowlanego.
Warto zaznaczyć, że takie naprawy wykonują głównie operatorzy tych maszyn co obniża ich koszty i pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału pracowniczego zakładu.
Związkowcy wyrazili pogląd, że ich argumenty zostaną przyjęte przez kierownictwo zakładu i Zarząd PLK. Z punktu widzenia pracowniczego spowodowało by to poprawę warunków pracy i zorganizowanie jej w centralnym rejonie kraju.
Zapowiedzieli także wystąpienie ze swoimi postulatami do Zarządu PLK wykorzystując do tego celu kompetencje SZIK.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści