Przewodniczący SZIK we Wrocławiu

Title
Przejdź do treści

Przewodniczący SZIK we Wrocławiu

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 8 Luty 2022
Na zaproszenie Andrzeja Lewickiego, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. we Wrocławiu, 8 lutego br. w obradach komisji wziął udział Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” oraz Andrzej Gola, prezes Spółki.
Członkowie Komisji Zakładowej zapoznani zostali z najistotniejszymi sprawami, którymi zajmuje się SZIK, a prezes omówił bieżącą sytuację w Spółce.
Poruszono sprawy: dokapitalizowanie Spółki przez właściciela (PLK), zakup maszyn (zakupy zbiorcze w ramach Grupy PLK), zatrudnienie - pozyskanie nowych pracowników, dbanie o wynagrodzenia pracowników (Spółka musi być konkurencyjna), lepszej jakość szkoleń dla maszynistów maszyn (operatorów).
Związkowcy podkreślili, że potrzeba jest ok. 5 lat pracy żeby pracownik nauczył się pracować na maszynie do robót torowych. Ich zdaniem jest także potrzeba pilnego ujęcia w szkoleniach dla nowych pracowników budowy maszyn, co jest niezbędne przy codziennej pracy na maszynie.
Spółka zgodnie ze strategią ciągle rozwija kompetencje w zakresie budowy i utrzymania sieci trakcyjnej (obsada pociągów sieciowych itp.). Większa trudność występuje w obszarze automatyki i srk. Spowodowane jest to głównie brakiem możliwości pozyskania pracowników w tych specjalnościach.
W dyskusji poruszono także sprawę przeniesienie siedziby Spółki wraz z halami i zapleczem technicznym w inną lokalizację poza centrum Wrocławia co będzie bardzo trudnym wyzwaniem. Wymagane jest znalezienie i prawdopodobnie zakup działki oraz budowa pomieszczeń administracyjnych i nowoczesnych hal co wymaga dużych nakładów finansowych.
Po obradach komisji miałem możliwość zapoznania się ze specyficzną działalnością Spółki i zobaczenia hal utrzymaniowo-naprawczych oraz poznania procesów technologicznych napraw i przeglądów maszyn do robót torowych.
Ten rodzaj działalności wyraźnie odróżnia DOLKOM od pozostałych trzech spółek Grupy PLK. W ślad za tą działalnością idzie m. in. inna niż w pozostałych spółkach struktura zatrudnienia i realne możliwości wykonywania robót utrzymaniowych, a szczególnie robót inwestycyjnych na liniach kolejowych.
DOLKOM jest jedną z czterech spółek zależnych (Grupa PLK) od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zajmuje się naprawami nawierzchni kolejowej w zakresie napraw głównych i bieżącego utrzymania torów i rozjazdów na liniach i stacjach kolejowych.
W jednostce organizacyjnej spółki - Zakład napraw maszyn – naprawiane są maszyny i sprzęt do robót torowych w ramach świadczonych usługi dla spółek z Grupy PLK i podmiotów zewnętrznych. Spółka wykonuje naprawy planowe (główne i średnie) oraz awaryjne maszyn do robót torowych m.in. podbijarek CSM i UNIMAT, pociągów sieciowych, żurawi kolejowych EDK, regeneruje agregaty podbijające do podbijarek torowych i rozjazdowych.
Spółka jako jedna z niewielu dysponuje wyspecjalizowaną kadrą i technologiami oraz obrabiarkami sterowanymi numerycznie (CNC) umożliwiającymi produkcję części zamiennych do maszyn drogowych i podbijarek firmy Plaser.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści