Rozmowy z Zarządem PKP PLK S.A. w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Title
Przejdź do treści

Rozmowy z Zarządem PKP PLK S.A. w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 11 Maj 2022
W dniu dzisiejszym (11 maja 2022 r.) odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. ze związkami zawodowymi w sprawie zmian do ZUZP oraz podwyżki wynagrodzeń w PKP PLK S.A.
Pracodawca przedstawił prezentację zawierającą m.in. stanowiska poszczególnych związków do zmian proponowanych przez Spółkę.
Większość z nich była oceniona  negatywnie (pismo SZIK jest na stronie www).
Strony zgodziły się co do zasadności wdrożenia podwyżek, odrzucając jednocześnie pomysł jednorazowej, zwiększonej premii wypłaconej za maj br. (chcemy systemowej podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego).
Strony nie uzyskały kompromisu co do wysokości podwyżki prezentując wcześniej publikowane wysokości (pracodawca zaproponował kwotę ok. 400 zł do zasadniczego od 1 lipca br. na co nie było zgody związków).
Wobec braku porozumienia ustalono, że termin następnego spotkania zostanie zaproponowany w trybie roboczym.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści