SZIK NSZZ „Solidarność” w mediach społecznościowych

Title
Przejdź do treści

SZIK NSZZ „Solidarność” w mediach społecznościowych

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według ABG · 3 Lipiec 2022
W ostatnich latach Internet i media społecznościowe stworzyły związkom zawodowym nowe możliwości w zakresie szerszego komunikowania o swojej działalności a przez to dały sposobność poprawy aktywizmu i mobilizacji dla swoich członków. Dlatego niezwykle ważną rzeczą jest zrozumienie sposobów w jaki związki zawodowe komunikują się zarówno ze swoimi obecnymi członkami oraz jak zachęcają pracowników do wstępowania w ich szeregi, ponieważ znaczenie komunikacji dla organizowania pracy związku zawodowego a także mobilizowania pracowników od dawna uznawane jest za kluczowy element działalności związkowej. W związku z tym, że technologie komunikacyjne ewoluowały w czasie wraz z rozwojem Internetu i wzrostem wykorzystania mediów społecznościowych, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób związki zawodowe angażują się „online” ze względu na rolę, jaką media społecznościowe odgrywają obecnie w pracy związku zawodowego. Bez wątpienia technologia cyfrowa daje szansę na zwiększenie skali kampanii informacyjnej każdego związku zawodowego. Internet i media społecznościowe dają związkom zawodowym i ich członkom możliwość zmiany oblicza i kształtu związkowości. Zmieniający się charakter funkcji i sposobu korzystania przez związki zawodowe z Internetu ewoluuje od statycznych stron internetowych o ograniczonej funkcjonalności do bardziej interaktywnego krajobrazu, zdominowanego przez treści generowane przez samych użytkowników. Platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Twitter i YouTube udostępniają interaktywne funkcje „online”, w których użytkownicy mogą angażować się, reagować (lajkować), komentować i udostępniać treści publikowane przez związki zawodowe. Tak więc w kontekście mediów społecznościowych i komunikacji związkowej jeśli wykorzystują one media społecznościowe do porozumiewania się ze swoimi członkami przez to zwiększając zbiorową mobilizację oraz identyfikację ze związkiem.
W Polsce z mediów społecznościowych korzysta około 26 mln osób, a więc blisko 70% populacji naszego kraju, co oznacza, że jest bardzo prawdopodobne, że większość członków NSZZ „Solidarność” także korzysta z mediów społecznościowych. Dlatego platformy mediów społecznościowych sprzyjają publikowaniu różnego rodzaju treści, które mogą być „konsumowane” przez naszych członków w czasie rzeczywistym.
Ponieważ media społecznościowe umożliwiają związkom zawodowym dotarcie do dużej liczby członków z różnymi wiadomościami, jest to więc idealne narzędzie do budowania relacji i zwiększania zaangażowania swoich członków. Zgodnie z przeprowadzonymi na świecie badaniami ponad 80% respondentów uważa, że media społecznościowe to skuteczny sposób komunikowania się z nimi przez związki zawodowe.
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zdając sobie sprawę z potrzeby ożywienia tradycyjnego modelu związkowego, wychodząc naprzeciw wyżej wymienionym wyzwaniom oprócz publikowania informacji na swojej stronie internetowej dostępnej pod adresem http://www.plk.skk.org.pl od jakiegoś czasu łączy się również ze swoimi członkami za pośrednictwem mediów społecznościowych traktując je jako dodatkowy kanał komunikacji. Stąd SZIK NSZZ „Solidarność” obecna jest ze swoim przekazem w następujących mediach społecznościowych:
Dla SZIK media społecznościowe są wykorzystywane przede wszystkim do przekazywania wartości jakimi kieruje się NSZZ „Solidarność”, zachęcania członków Komisji Zakładowych wchodzących w skład SZIK do aktywności i działania (udostępniania treści, komentowania, itd.), dzielenia się wiedzą i informacją na temat podejmowanych przez SZIK działań i przedsięwzięć, kształtowania opinii publicznej na temat pracy SZIK oraz do zachęcania pracowników PKP PLK S.A. oraz spółek zależnych do wstępowania w struktury związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.
Media społecznościowe nie są jedynym narzędziem używanym przez SZIK do komunikowana się ze swoimi członkami oraz pracownikami PKP PLK S.A. oraz spółek zależnych. Jak wskazano powyżej portale społecznościowe dają związkom zawodowym możliwość dostępu do publikowanych treści przez większości swoich członków i pracowników jednostek organizacyjnych w których działają, ale nie docierają do wszystkich. Nie wszystkie osoby z różnych względów korzystają czy to z Internetu czy posiadają konta w mediach społecznościowych. Badania socjologiczne dotyczące działalności związkowej pokazują, że nie wszyscy członkowie śledzą na bieżąco działalności związku z Internecie woląc zamiast tego pozyskiwać informacje za pośrednictwem innych kanałów np. czytając biuletyn informacyjny wydawany tradycyjnie w postaci papierowej w określonych odstępach czasu. Dlatego SZIK nie zapomina o tym kanale komunikacji i od wielu już lat wydaje i dystrybuuje wśród pracowników biuletyn informacyjny „NSZZ „Solidarność” w PEELKA” – miesięcznik informujący o najważniejszych sprawach i wydarzeniach jakimi zajmuje się SZIK. Taka różnorodność środków komunikacji gwarantuje, że SZIK dociera do większości, jeśli nie wszystkich swoich członków. Biuletyn SZIK, oprócz formy papierowej, wydawany jest również w formie elektronicznej i udostępniany zarówno na stronie Internetowej jak również w mediach społecznościowych.
Co warte podkreślenia i docenienia niektóre Komisje Zakładowe wchodzące w skład struktury organizacyjnej SZIK również są bardzo dynamicznymi organizacjami jeśli chodzi o aktywność komunikacyjną zarówno w Internecie prowadząc czy to własne strony internetowe, fanpage w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku oraz wydając własne papierowe biuletyny informacyjne i gazetki związkowe. Dlatego obecność w mediach społecznościowych poszczególnych komisji zakładowych daje możliwość konsolidacji działań informacyjnych oraz wsparcia komunikacyjnego poprzez wzajemne obserwowanie, lajkowanie, udostępnianie, komentowanie czy retweetowanie wiadomości. To samo dotyczy członków związku NSZZ „Solidarności”, którzy poprzez swoje osobiste konta społecznościowe mogą przyczyniać się do propagowania publikowanych przez SZIK treści i tym samym przyczyniać się do zachęcania niezdecydowanych do zostania członkiem związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.
W tym miejscu wypada namówić do tego, aby pracownicy PKP PLK S.A. oraz spółek zależnych obserwowali działalność SZIK w Internacie, w tym w mediach społecznościowych czy to na Facebooku, Twitterze czy Instagramie. Komisje zakładowe wchodzące w skład struktury organizacyjnej SZIK zachęcam do zakładania własnych profili w mediach społecznościowych, zapraszania do obserwowania własnych członków oraz do wchodzenia w interakcję z profilami w mediach społecznościowych innych komisji zakładowych, w tym do wzajemnego udostępniania publikowanych treści.
Media społecznościowe ciągle ewoluują, pojawiają się nowe narzędzia i platformy komunikacyjne, więc nie wykluczone że z czasem SZIK rozwinie swoją działalność również w innych mediach interaktywnych o czym będziemy na bieżąco informować.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści