Wakacyjne Prezydium

Title
Przejdź do treści

Wakacyjne Prezydium

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 20 Lipiec 2022
Pomimo okresu urlopowego, 20 lipca 2022 r. odbyło się zebranie Prezydium Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, które zajmowało się sprawami wynikającymi z bieżącej działalności sekcji oraz planowaniem działań na najbliższe tygodnie.
Omówiony został dotychczasowy przebieg i wymiana korespondencji pomiędzy Centralą PLK a SZIK w ramach dialogu społecznego, który związek wszczął w kwietniu br.
Podkreślono, że priorytetem jest realizacja postulatów, w których SZIK domaga się podwyższenia wartości posiłków profilaktycznych i diet za podróże służbowe.
Prezydium dokonało analizy realizacji Protokołu ustaleń z dnia 02.06.2022 r. dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK.
Ustalono, że sekcja wystąpi do PLK o rozliczenie podwyżki ze wskazaniem m.in. średniego wzrostu wynagrodzeń w rozdziale na grupy zawodowe i jednostki organizacyjne Spółki.
Omówiona, a następnie zaakceptowana została treść projektu umowy partnerskiej SZIK z firmą ubezpieczeniową Generali z tytułu kontynuowania programu Odpowiedzialności Cywilnej dla członków NSZZ „Solidarność” w spółkach Grupy PLK, Polregio i innych.
Mając na uwadze pozytywną ocenę turnieju halowego w Łowiczu (kwiecień br.) oraz propozycje organizacji różnych wydarzeń, członkowie Prezydium podjęli decyzje kierunkowe w sprawach:
  • organizacji turnieju piłki nożnej o puchar SZIK na boiskach PMOS w Zduńskiej Woli w terminie 23.09.2022 r. (odpowiedzialny Piotr Pazera),
  • organizacji pikniku górskiego SZIK w Beskidach w październiku br. (odpowiedzialny Roman Kowalski).
Podjęto także decyzje o zamówieniu kalendarzy trójdzielnych SZIK na 2023 r., uwzględniając wzrost kosztów ich druku i zainteresowanie nimi zakładowych organizacji związkowych.
Warto przypomnieć, że specjalnie dla członków związku SZIK zamieszcza bieżące informacje w mediach społecznościowych, m. in. na stronie www.plk.ksk.org.pl  Zapraszam do ich odwiedzania.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści