Wideokonferencja w PKP Telkol

Title
Przejdź do treści

Wideokonferencja w PKP Telkol

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Redaktor · 18 Luty 2022
18 lutego br. odbyła się wideokonferencja, w której uczestniczył Zarząd PKP Telkol i związki zawodowe działające w Spółce. „Solidarność” reprezentowana była przez Elżbietę Baczewską, przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej i Krzysztofa Mieczkowskiego, zastępcę przewodniczącego. W spotkaniu uczestniczył także Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
Spotkanie dotyczyło problemów wynikających z bardzo trudnej sytuacji finansowej Spółki, zamiaru zawieszenia jednego z zapisów Porozumienia Partnerów Społecznych dotyczącego oddelegowań do stałej pracy w związku zawodowym oraz proponowanych przez pracodawcę zmian w Regulaminie premiowania.
Warto przypomnieć, że od kilkunastu miesięcy prowadzone są zwolnienia pracowników (z ok. 600 pracowników zwolniono lub odeszło ponad 200, w tym wielu specjalistów, którzy mogli by pracować na rzecz PLK), w ubiegłym roku przestał obowiązywać Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników PKP Telkol (pomimo protestów pracodawca skutecznie go wypowiedział) co spowodowało, że pracownicy stracili część dotychczasowego wynagrodzenia i dodatki, których wypłata wynikała z ZUZP.
Spółka poprawiała swój wynik finansowy kosztem pracowników, rezygnowała z nierentownych kontraktów i wysprzedaje środki trwałe (m.in. samochody, koparki).
Związki zawodowe (bardzo aktywna jest „Solidarność”), wspólnie czynią starania aby ratować Spółkę i miejsca pracy. W ostatnich tygodniach wobec zapowiadanych następnych zwolnień wystąpiły po raz kolejny do Ministerstwa Aktywów Państwowych domagając się zaprzestania zwolnień i lepszego zarządzania Spółką.
Obecność przewodniczącego SZIK spowodowana była m. in. tym, że od dwóch lat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą kupić od PKP S.A. 100% udziałów PKP Telkol.
Ten karkołomny proces charakteryzuje się najróżniejszymi trudnościami, które nieustannie są piętrzone a samo przejęcie ciągle się przesuwa w czasie.
PLK chce kupić tę spółkę w celu rozszerzenia kompetencji Grupy PLK o zakres robót wykonywanych przez PKP Telkol (m.in. utrzymanie urządzeń radiołączności, kabli światłowodowych). Spółka i tak wykonuje usługi dla PLK tylko najczęściej jako podwykonawca. Roboty w obszarze Telekomunikacji PLK musi wykonywać i zrobi to własną spółką (PKP Telkol) albo zleci je podmiotą zewnętrznym.
W ostatniej części wideokonferencji, w której uczestniczyły już tylko związki zawodowe przewodniczący Sikora odpowiadał na zadawane pytania wyjaśniając stanowisko PLK wobec tego co dzieje się obecnie w PKP Telkol i przybliżając dalsze działania celem jej przejęcia (trwające Due diligence – poddanie przedsiębiorstwa dogłębnej analizie w celu jego wyceny przez inwestora oraz terminowy harmonogram działań).


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści