Wyższa dieta

Title
Przejdź do treści

Wyższa dieta

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Administrator · 29 Lipiec 2022
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” przesyła informacje Biura Spraw Pracowniczych, że od 28 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), na mocy której zwiększyła się stawka diety za czas podróży służbowej na terenie kraju z 30 zł (stawka obowiązująca od 1 marca 2013 r. ) do 38 zł  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481 z dnia 30 czerwca 2022 r.).
Wskutek nowej wysokości diety za czas podróży służbowej na terenie kraju zmieniły się również:
  • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej, stanowiący 20% diety wynosi 7,60 zł (podwyżka z poziomu 6 zł),
  • ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety wynosi 57 zł (podwyżka z kwoty 45 zł),
  • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu po zmianach powinien następować w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (było 600 zł).
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z „Zasadami rejestrowania i rozliczania podróży służbowych pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.” pracownikom przysługują noclegi w kwocie limitów określonych w rozporządzeniu – nie więcej niż 1000% diety – za nocleg w Warszawie i miastach wojewódzkich oraz nie więcej niż 800% diety – za nocleg w pozostałych miejscowościach.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści