Zebranie przewodniczących (MKK)

Title
Przejdź do treści

Zebranie przewodniczących (MKK)

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Piotr Pazera · 11 Kwiecień 2022
Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 11 kwietnia 2022 r.
Posiedzenie otworzył przewodniczący SZIK, Henryk Sikora. Na przewodniczącego zebrania wybrano Henryka Sikorę, na protokolanta – Piotra Pazerę. Po przegłosowaniu porządku przewodniczący Sikora poinformował zebranych o aktualnej sytuacji w PLK. Przedstawił pisma, które zostały przesłane do prezesa Zarządu PLK ws. wzrostu wynagrodzeń oraz wszczęcia dialogu społecznego. Poinformował, że ze Zdzisławem Jasińskim 24 marca 2022 r. uczestniczył w rozmowach z Zarządem PLK, który na chwilę obecną proponuje 300 zł podwyżki od 1 czerwca br. Jeśli podwyżka byłaby wdrożona od 1 lipca br., to Zarząd PLK dołoży 50 zł. Na spotkaniu czterech reprezentatywnych central związkowych ustaliły one wspólnie, że będą żądać 750 zł podwyżki od 1 czerwca br.
Kolega Jasiński przypomniał o sprawie ekwiwalentu za węgiel, który jest traktowany jako element wynagrodzenia dla pracowników kontraktowych. ZUS stwarza problemy w wypłacie ekwiwalentu za węgiel przy wypłacie emerytury. Została poruszona sprawa bonów. W niektórych zakładach bony mają wartość 5,50 zł, a w innych – 7,50 zł. Postanowiono, że zostaną podjęte działania, żeby to ujednolicić.
Przewodniczący Sikora przedstawił projekt uchwały ws. upoważnienia do zawarcia aneksu nr 3 do porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego 11 stycznia 2005 r. Do podpisania aneksu zaproponował Henryka Sikorę, Stanisława Kokota i Zdzisława Jasińskiego. Po burzliwej dyskusji i ostrej wymianie zdań uchwała została przyjęta.
Przewodniczący Sikora przedstawił informację z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 5 kwietnia 2022 r.
Gościem drugiej części spotkania była dyrektor Biura Spraw Pracowniczych, Grażyna Mamińska, która przedstawiła proponowane przez Zarząd PLK zmiany do ZUZP. Podczas omawiania poszczególnych propozycji uczestnicy posiedzenia zadawali pytania dotyczące, zdaniem pytających, niekorzystnych zmian dla pracowników naszej Spółki. Dotyczyły one włączenia dodatku stażowego do grupy, zamrożenia dodatku funkcyjnego, włączenia do grupy dodatku niebezpiecznego, uciążliwego i szkodliwego. Dyrektor Mamińska argumentowała, iż włączenie tych dodatków spowoduje zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego, co zaprocentuje w wypłacie za nadgodziny, niedziele i święta, utracony dzień wolny od pracy tzw. dw. Uczestnicy zebrania mieli odmienne zdanie ws. proponowanych zmian, co wyrażali w swoich wystąpieniach.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści