Zebranie Rady SZIK i debata o Medycynie Pracy

Title
Przejdź do treści

Zebranie Rady SZIK i debata o Medycynie Pracy

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Redaktor · 20 Czerwiec 2022
20 czerwca 2022 r. odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
W pierwszej części obrad przewodniczący Rady Henryk Sikora omówił najważniejsze sprawy, którymi SZIK zajmowała się po 5 maja br. i wydarzenia, w których uczestniczyli przedstawiciele sekcji, a były to m.in.: wyjazdowe posiedzenie Rady SZIK, przekazanie pracodawcy negatywnej opinii w sprawie zmian do ZUZP, zebranie Prezydium SZIK (16 maja br.), powołanie kolegów Piotra Pazery i Romana Kowalskiego do zespołu administracyjno-związkowego ds. zmian do ZUZP, podpisanie Protokołu ustaleń ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PLK, przyjmowanie wniosków na medale i odznaczenia honorowe, pokaz podbijarki uniwersalnej systemu 7 (PNUIK Kraków), VI Mistrzostwa Polski w wyścigach drezyn ręcznych, zebranie związkowe zorganizowane przez KZ NSZZ „S” IM w Skarżysku Kamiennej, w sprawie poprawy warunków pracy i zagospodarowanie terenu po byłej zgrzewalni.
Na posiedzeniu przedstawiono kandydatury do wyróżnienia odznaką „Zasłużony dla NSZZ Solidarność na kolei”, przesłane przez cztery organizacje zakładowe, działające w jednostkach organizacyjnych PLK, które spełniały wymogi określone w Regulaminie przyznawania ww. odznaki. W wyniku głosowania Rada wyraziła opinię pozytywną do każdego z czterech rozpatrywanych wniosków. Opinia pozytywna nie gwarantuje jednak przyznania odznaki. Wnioski dalej będą rozpatrywane przez Kapitułę (Prezydium KSK), a ostateczną decyzję podejmie w formie uchwały Rada Krajowej Sekcji Kolejarzy.
Następnym punktem obrad było omówienie przebiegu rozmów z Zarządem Spółki i Protokołu ustaleń w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Przewodniczący Sikora podziękował kolegom Zdzisławowi Jasińskiemu i Stanisławowi Kokotowi za współpracę i wsparcie w procesie negocjacyjnym.
Podwyżkę w kwocie 520 zł do wynagrodzenia zasadniczego, która daje kwotę 817 zł brutto wraz z pochodnymi należy uznać za sukces. Istotną informacją jest, że kary porządkowe automatycznie nie wykluczają pracownika z podwyżki. A takie przypadki każdorazowo rozpatrywane będą indywidualnie. Jak stwierdzili koledzy ze spółek naprawczych, wysokość podwyżki w PLK będzie dla nich istotnym argumentem i wyznacznikiem w negocjacjach z zarządami spółek zależnych, które będą prowadzone w najbliższych tygodniach.
W sprawach organizacyjnych Rada SZIK podjęła uchwały dotyczące rozliczenia turnieju halowego o puchar SZIK w Łowiczu oraz rozliczenia wyjazdowego posiedzenia Rady SZIK w Zakopanem.
Przewodniczący odniósł się także do stanu rozmów, w ramach dialogu społecznego. Stwierdził, że najważniejszy punkt dotyczący podwyżki wynagrodzeń został zrealizowany a kolejne sześć postulatów będzie przedmiotem następnych rozmów z pracodawcą. Najważniejsze obecnie dla Związku jest podniesienie wartości posiłków profilaktycznych oraz podniesienie wysokości diety.
Następnie Zdzisław Jasiński podziękował członkom Rady i wręczył pamiątkowe lokomotywki za udział i pomoc przy organizacji VI Mistrzostw Polski, w wyścigach drezyn ręcznych w Wieruszowie.
W drugiej części posiedzenia Rady odbyło się spotkanie z Panią Małgorzatą Durką - Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści