Związkowe dyskusje w Siedlcach

Title
Przejdź do treści

Związkowe dyskusje w Siedlcach

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Redaktor · 24 Czerwiec 2022
24 czerwca 2022 r. w siedzibie oddziału Regionu Mazowsze odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność w Zakładzie Linii Kolejowych w Siedlcach.
Obrady prowadził przewodniczący komisji Sylwester Czyżyk. Składało się ono z dwóch części. Pierwsza poświęcona była sprawą zakładowym i omówieniu zasad rozdziału środków finansowych, przekazanych przez PLK, na podwyżkę wynagrodzeń. Druga zdominowana była przez dyskusję z Henrykiem Sikorą Przewodniczącym Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, który był gościem zebrania.
Przewodniczący SZIK na początku swojej wypowiedzi wręczył Komisji Zakładowej na ręce jej przewodniczącego, okazjonalny medal wybity z okazji 40. rocznicy NSZZ „Solidarność” oraz książki wydane w ubiegłym roku przez Krajową Sekcję Kolejarzy pt. „40 najważniejszych wydarzeń w historii kolejowej Solidarności. 1980-2020”.
Wśród wypowiedzi przewodniczącego Sikory, a zarazem członka Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. znalazła się informacja o sytuacji z Spółce, włącznie z podaniem liczb, pomocnych w porównaniu lat 2020, 2021 i planu na 2022 r.
Takie zestawienie pomogło zilustrować kilka obszarów działalności Spółki, m.in.: wynik finansowy Spółki, kwotowe wielkości zrealizowanych inwestycji, wielkość zatrudnienia, ogólny poziom wzrostu funduszu wynagrodzeń, średnie wynagrodzenie w Spółce i inne parametry, z których widać pozytywny obraz PLK.
Omówione zostały postulaty adresowane do Zarządu PLK (dialog społeczny), przebieg negocjacji ws. wzrostu wynagrodzeń oraz zapisy Protokołu ustaleń, który wdrożył podwyżkę od 1 lipca 2022 r. Wysokość podwyżki 520 zł. w wynagrodzeniu zasadniczym została pozytywnie przyjęta, chociaż w wypowiedziach zebranych nie było wyraźnego entuzjazmu. Faktem jest, że jest ona najwyższą do tej pory w PLK (w 2019 r. była w wys. 380 zł., a w 2021 r. 350 zł.) i najwyższą spośród wszystkich spółek kolejowych.
Przewodniczący SZIK zrelacjonował brak zgody „Solidarności” na zmiany w ZUZP oraz scharakteryzował propozycje pracodawcy, zmierzające do zbudowania wyższego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce i rezygnacji z tzw. „automatyzmu” wdrażania wzrostu dodatku funkcyjnego, który wynika z podwyższenia najniższego wynagrodzenia w kraju.
Zebrani w swoich wypowiedziach zgłaszali problemy pracownicze, które na co dzień występują na poziomie działalności sekcji eksploatacji.
Jednym z przykładów troski o pracowników był problem wniesiony przez przewodniczącego Czyżyka, a dotyczył przydziału służbowych telefonów komórkowych. W zamian za to pracodawca oczekuje bezwzględnej dyspozycyjności pracownika, który jest „uwiązany” także po formalnym zakończeniu godzin pracy.
W dyskusji poruszono także problemy wynikające z systemu szkoleń, zakupy centralne realizowane przez Centralę Spółki, sposób realizacji posiłków profilaktycznych, zatrudnienia, funkcjonowania LCS – ów, korzystania z pomocy PIP i nadmiernego wykorzystywania pracowników. Nie zabrakło również wypowiedzi (także krytycznych) na temat działalności Związku na kolei, funkcjonowania struktur związkowych, tworzenia i przekazywania informacji oraz przydzielania odznaczeń, odznak i medali.
Na koniec zebrania przewodniczący SZIK zadeklarował, że sekcja będzie nadal koncentrować swoje działania w interesie pracowników oraz będzie poszukiwać najlepszych rozwiązań organizacyjnych poprawiających efektywność związkowych działań.


2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści