Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

Title
Przejdź do treści

1400 zł nagrody dla pracowników PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest spółką wobec, której nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa sprawuje Minister Infrastruktury. Będąc spółką rządową wpisuje się w politykę socjalną rządu. Stąd dbałość o wynagrodzenia, zrozumienie spraw pracowniczych i dodatkowe wypłaty.
Henryk Sikora | 7/12/2022

Wyższe stawki diet za podróże służbowe

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” informuje, że godnie z nowelizacją rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 25 października 2022 r. podwyższone zostają stawki diet za podróże służbowe.
Administrator | 5/12/2022

Święto Kolejarza

Święto Kolejarza to wyjątkowy dzień w roku dla wszystkich pracowników kolei, którzy swoją pracę wykonują z zaangażowaniem, sumiennością i profesjonalizmem. Codziennie dziesiątki tysięcy kolejarzy dba o utrzymanie i rozwój transportu kolejowego. Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” uroczystości z okazji Święta Kolejarza zorganizowała w Warszawie.
Piotr Pazera | 28/11/2022

Przewodniczący SZIK na Święcie Kolejarza w Krakowie

Przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” Henryk Sikora był jednym z gości Małopolskiego Święta Kolejarza, które odbyło się 28 listopada 2022 r. w Krakowie. Jego organizatorem była Regionalna Sekcja Kolejarzy przy Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”.
Redaktor | 28/11/2022

Uroczystości w Ostrowie Wlkp.

W sposób niezwykle uroczysty i podniosły obchodzono w tym roku Święto Kolejarza organizowane przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.
W przededniu kolejarskiego święta 24 listopada 2022 r. o godz. 18.30 w Kościele Św. Pawła w Ostrowie Wlkp. odprawiona została Msza św. w intencji pracowników, emerytów i rencistów oraz z okazji 15. rocznicy poświęcenia sztandaru OZ NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.
Z.J. | 24/11/2022

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe w listopadzie odbyła swoje posiedzenie w siedzibie Spółki oraz w formie wideokonferencji. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Komitetu ds. Inwestycji, który m.in. analizował realizację planu inwestycyjnego i omawiał najistotniejsze problemy wpływające na opóźnienia niektórych inwestycji.
Henryk Sikora | 24/11/2022

Przewodniczący SZIK w Gdańsku

18 listopada 2022 r. odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno Torowym Sp. z o.o. w Gdańsku (PPMT), któremu przewodniczył Andrzej Glica. Wziął w nim udział Henryk Sikora przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Celem zebrania było przede wszystkim omówienie spraw dotyczących działalności związku w Spółce (zbliżające się terminy wyborcze i procedury z tym związane), sytuacji zatrudnieniowo-płacowej, bieżącej współpracy z Zarządem oraz codziennych spraw i problemów pracowniczych, które mają miejsce na sekcjach i robotach prowadzonych przez PPMT.
Redaktor | 18/11/2022

Ulgowe Usługi Transportowe w 2023 r.

Biuro Spraw Pracowniczych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazało informację w sprawie uprawnień do ulgowych usług transportowych na 2023 r.
Wynikają one z zapisów dokumentu pod nazwą: „Porozumienie Związku Pracodawców Kolejowych z przewoźnikami z 27 listopada 2013 roku”. Pracownicy spółek oraz ich rodziny korzystają ze zniżek na przejazdy kolejami w całym kraju.
Pracodawca na pisemny wniosek pracownika, nabywa i przekazuje mu ulgowe usługi transportowe, dające możliwość nabywania odpowiednich biletów na przejazdy.
Redaktor | 17/11/2022

Kto się boi zmian?

Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” obradowała w siedzibie sekcji 8 listopada 2022 r. Tym razem pomimo dobiegającej końca kadencji frekwencja była wyjątkowo zadawalająca.

Jasna Góra po raz 39

W dniach 5-6.11.2022 r. już po raz trzydziesty dziewiąty kolejarze z całej Polski stawili się licznie w Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. W pielgrzymce brali również udział kolejarze z Słowacji, Węgier oraz łączyliśmy się multimedialnie z kolejarzami z Białorusi i Francji.
Roman Kowalski | 6/11/2022

Sztandar w Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym

W dniach 5 i 6 listopada 2022 r. przedstawiciele spółek PKP, związków zawodowych, pracownicy, emeryci kolejowi, zarządzający zakładami i spółkami przybyli z rodzinami i swoimi duszpasterzami do jasnogórskiego sanktuarium na wspólną modlitwę.
To już XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Częstochowy w tym roku celebrowana pod przesłaniem „W przyszłość przez rodzinę”.

Jaka przyszłość dodatku funkcyjnego?

Odpowiedzi na to pytanie szukano na spotkaniu zorganizowanym przez PLK ze związkami zawodowymi sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Spotkanie odbyło się 3 listopada 2022 r. a jego tematem była sytuacja zatrudnieniowo-płacowa w Spółce i zmiany do ZUZP.
Henryk Sikora | 3/11/2022

Przewodniczący SZIK w Kielcach

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w Zakładzie Linii Kolejowych w Kielcach zorganizowała spotkanie z Henrykiem Sikorą przewodniczącym Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK). Odbyło się ono 27 października 2022 r. w siedzibie zakładu.
Redaktor | 27/10/2022

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., październikowe posiedzenie Rady Nadzorczej PLK odbyło się w siedzibie Spółki 26 października 2022 r.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady, które odbyło się 28 września 2022 r.
Henryk Sikora | 26/10/2022

42. rocznica głodówki wrocławskiej

Obchody 42. rocznicy strajku głodowego kolejarzy rozpoczęły się od Mszy świętej w kaplicy na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu, której przewodniczył metropolita wrocławski abp Józef Kupny. W wygłoszonej homilii ks. arcybiskup podkreślił, że przez strajk głodowy, kolejarze wyrazili swój sprzeciw wobec władzy komunistycznej i upomnieli się o podstawowe wolności. Chcieli także legalizacji NSZZ „Solidarność”.
Zdzisław Jasiński | 23/10/2022

Krajowa sekcja u ministra

Przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK) spotkali się z Maciejem Małeckim wiceministrem aktywów państwowych. Do spotkania doszło 20 października 2022 r. w siedzibie MAP w Warszawie.
Związkowej delegacji przewodniczył Henryk Grymel przewodniczący KSK. Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) reprezentował Henryk Sikora (przewodniczący SZIK).
Henryk Sikora | 20/10/2022

Komunikat prasowy nr 3

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zorganizowała pikietę protestacyjną w sprawie sytuacji w PKP Telkol Sp. z o.o. (spółka zależna od PKP S.A.).
Pikieta odbyła się przed budynkiem Ministerstwa Aktywów Państwowych, ul. Wspólna 6. w Warszawie 12 października 2022 r. Uczestniczyło w niej ponad 200 związkowców z NSZZ „Solidarność” i Federacji Związków Zawodowych pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Protestujący przekazali petycję adresowaną do Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych.
Po wręczeniu petycji doszło do kilkudziesięciominutowego spotkania delegacji ww. związków zawodowych z przedstawicielami MAP. Omówiono problemy pracowników spółki PKP Telkol i trwający proces przejęcia jej (zakupu) przez PLK. MAP zadeklarowało większe wsparcie dla zrealizowania tej transakcji wykorzystując dostępne środki prawne wynikające z nadzoru MAP nad PKP S.A.
Henryk Sikora | 12/10/2022

Pikieta SZIK

Ponad dwustu pracowników spółek kolejowych z całego kraju protestowało przed Ministerstwem Aktywów Państwowych, przy ul. Wspólnej 6 w Warszawie.
Zdecydowaną większość stanowili związkowcy z zakładów linii kolejowych oraz innych jednostek organizacyjnych i spółek zależnych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK).
Protestowali również pracownicy PKP Telkol z „Solidarności” i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Wśród protestujących byli także pracownicy małopolskich struktur Polregio i PKP Cargo zrzeszeni w Regionalnej Sekcji Kolejarzy.
Piotr Pazera | 12/10/2022

Związkowe inwestycje

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji (CRI) zorganizowała wyjazdowe zebranie. Odbyło się ono 5 października 2022 r. w Toruniu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Regionów CRI, w których działają komisje oddziałowe (Wrocław, Poznań, Gdańsk, Lublin, Kraków i Warszawa). Ich liczebność – jak podkreśliła Olga Palibuda, przewodnicząca „Solidarności” w CRI – jest zróżnicowana i wynika z różnych czynników.
Redaktor | 5/10/2022

Komunikat w sprawie pikiety dniu 12 października 2022 r.

Koleżanki i Koledzy członkowie NSZZ „Solidarność’’.
W dniu 12 października 2022 r. (środa) o godzinie 11.00 przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) ul. Krucza 36 w Warszawie odbędzie się pikieta solidarnościowa w obronie miejsc pracy w spółce PKP Telkol i umożliwienia przejęcia jej przez PLK. Jest to ratunek przed jej upadłością i szansą na dalsze funkcjonowanie.
Henryk Sikora | 3/10/2022

Solidarność na Pilsku

Z inicjatywy Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) w dniach 30 września -1 października 2022 r. odbyło się wydarzenie pod nazwą „Górski piknik Solidarności na Pilsku”. Jego uczestnicy przyjechali z Gdańska, Siedlec, Warszawy, Łodzi, Ostrowa Wlk., Tarnowskich Gór, Częstochowy i Krakowa. Stworzyli oni piękną mozaikę życzliwych i radosnych ludzi na co dzień związanych z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz „Solidarnością”.
Henryk Sikora | 30/9/2022

Kolejne wydarzenie SZIK

23 września 2022 r. w Zduńskiej Woli rozegrany został turniej piłki nożnej o puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK). Celem wydarzenia było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród kolejarzy oraz integrowanie środowiska kolejowego.
Henryk Sikora | 23/9/2022

Decyzyjna Rada SZIK

14 września 2022 r. odbyły się kolejne obrady Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
Program Rady z uwagi, że było to pierwsze spotkanie po przerwie wakacyjnej wypełniony był wieloma aspektami działalności związkowej.

XX Pielgrzymka Kolejarzy do Łagiewnik

Po raz dwudziesty kolejarze z całego kraju stawili się 10 września 2022 r na XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, której hasłem przewodnim były słowa: „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój”.
Roman Kowalski | 10/9/2022

Nigdy więcej wojny!

Mocne przesłanie w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej ! Szymankowo to ważne miejsce pamięci dla polskich kolejarzy i celników.
To właśnie tutaj jako pierwsze ofiary napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę zginęli na służbie kolejarze i pracownicy służby celnej, którzy stawili opór najeźdźcy. Dlatego środowisko kolejowe czci pamięć o tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny.

Tablica pod Kazbekiem

Kilka tygodni temu minęła 10 rocznica umieszczenia pod Kazbekiem, przez kolejarzy z NSZZ „Solidarność”, pamiątkowej tablicy, upamiętniającej Parę Prezydencką Marię i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku, w katastrofie rządowego samolotu TU-154 pod Smoleńskiem. Tablica od 10 lat wisi nadal i jest symbolicznym świadectwem o wielkim Polaku i Solidarności.
Henryk Sikora | 31/8/2022

Droga wodna przez Mierzeję Wiślaną

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi w Polsce wielkie inwestycje kolejowe, drogowe i te związane z żeglugą. Przykładem tego jest przekop Mierzei Wiślanej.
"Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest jedną z priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych rządu. Jej wagę rozumiemy szczególnie teraz, w dobie inwazji Rosji na Ukrainę. Po zakończeniu budowy tej inwestycji statki będą mogły zawijać do portu w Elblągu płynąc wyłącznie po naszych wodach, co uniezależni armatorów od woli strony rosyjskiej" – powiedział w jednym z komunikatów minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Henryk Sikora | 29/8/2022

Rozmowy - dialog społeczny

Na podstawie Porozumienia stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” 6 kwietnia br. wystąpiła do Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe z żądaniem realizacji siedmiu postulatów w formule „dialogu społecznego”.
Henryk Sikora | 4/8/2022

Wyższa dieta

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” przesyła informacje Biura Spraw Pracowniczych, że od 28 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), na mocy której zwiększyła się stawka diety za czas podróży służbowej na terenie kraju z 30 zł (stawka obowiązująca od 1 marca 2013 r. ) do 38 zł (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481 z dnia 30 czerwca 2022 r.).
Administrator | 29/7/2022

Wakacyjne Prezydium

Pomimo okresu urlopowego, 20 lipca 2022 r. odbyło się zebranie Prezydium Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, które zajmowało się sprawami wynikającymi z bieżącej działalności sekcji oraz planowaniem działań na najbliższe tygodnie.
Henryk Sikora | 20/7/2022

42. Rocznica Lubelskiego Lipca 80' roku

W niedzielę 17 lipca 2022 r. odbyły się corocznie organizowane przez KSK NSZZ „Solidarność” obchody 42. Rocznicy strajku lubelskich kolejarzy. Uroczystości odbywały się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Po mszy świętej koncelebrowanej nastąpiły przemówienia zaproszonych gości.

SZIK NSZZ „Solidarność” w mediach społecznościowych

W ostatnich latach Internet i media społecznościowe stworzyły związkom zawodowym nowe możliwości w zakresie szerszego komunikowania o swojej działalności a przez to dały sposobność poprawy aktywizmu i mobilizacji dla swoich członków. Dlatego niezwykle ważną rzeczą jest zrozumienie sposobów w jaki związki zawodowe komunikują się zarówno ze swoimi obecnymi członkami oraz jak zachęcają pracowników do wstępowania w ich szeregi, ponieważ znaczenie komunikacji dla organizowania pracy związku zawodowego a także mobilizowania pracowników od dawna uznawane jest za kluczowy element działalności związkowej.
ABG | 3/7/2022

Problemy z Kolejową Medycyną Pracy

Badania okresowe to temat znany każdemu pracownikowi kolei. O tym jak funkcjonują przychodnie, w których wykonywane są badania okresowe, rozmawialiśmy z Panią Małgorzatą Durką - Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych Oddziału Kolejowa Medycyna Pracy.
Piotr Pazera | 20/6/2022

Zebranie Rady SZIK i debata o Medycynie Pracy

20 czerwca 2022 r. odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
W pierwszej części obrad przewodniczący Rady Henryk Sikora omówił najważniejsze sprawy, którymi SZIK zajmowała się po 5 maja br. i wydarzenia, w których uczestniczyli przedstawiciele sekcji, a były to m.in.: wyjazdowe posiedzenie Rady SZIK, przekazanie pracodawcy negatywnej opinii w sprawie zmian do ZUZP, zebranie Prezydium SZIK (16 maja br.), powołanie kolegów Piotra Pazery i Romana Kowalskiego do zespołu administracyjno-związkowego ds. zmian do ZUZP, podpisanie Protokołu ustaleń ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PLK, przyjmowanie wniosków na medale i odznaczenia honorowe, pokaz podbijarki uniwersalnej systemu 7 (PNUIK Kraków), VI Mistrzostwa Polski w wyścigach drezyn ręcznych, zebranie związkowe zorganizowane przez KZ NSZZ „S” IM w Skarżysku Kamiennej, w sprawie poprawy warunków pracy i zagospodarowanie terenu po byłej zgrzewalni.
Redaktor | 20/6/2022

Przewodniczący SZIK w Skarżysku Kamiennej

Z inicjatywy Mariusza Pilichowskiego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie (IM) 14 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie w sprawie dalszych losów terenu po byłej zgrzewalni szyn w Skarżysku Kamiennej. Uczestniczyli w nim m.in. Henryk Sikora przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność, oraz członkowie Prezydium i funkcyjni związkowcy z „S” w IM: Paweł Waśniowski, Adam Świercz, Andrzej Sorsa i Zbigniew Płusa.
Redaktor | 14/6/2022

Mistrzostwa Polski w wyścigach drezyn

11 czerwca 2022 r. bocznica kolejowa Pfleiderer S.A. w Wieruszowie wypełniła się pasjonatami kolei i dobrej zabawy, którzy w pozytywnej atmosferze stanęli w szranki w VI Mistrzostwach Polski w Wyścigach Drezyn Ręcznych i Pikniku województwa łódzkiego pod patronatem Marszałka województwa Pana Grzegorza Schreibera.

PNUIK Kraków inwestuje w nowoczesny park maszynowy

10 czerwca 2022 r. na posterunku Dłubnia położonym na terenie IZ Kraków (linia kolejowa nr 95) odbył się pokaz pierwszej w Polsce uniwersalnej, wysokowydajnej podbijarki Tamper S7 PLS 16 4.0-S, której producentem jest austriacka firma System 7 Railtechnology GmbH. Ta nowoczesna maszyna zasiliła park maszynowy Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. (PNUIK) – spółki z Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ABG | 10/6/2022

Jest podwyżka!

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” od początku bieżącego roku w różny sposób zabiegała o wzrost wynagrodzeń dla pracowników PLK. Były to pisma, postulat w ramach dialogu społecznego, rozmowy i przekonywanie do swojego stanowiska, omawianie sprawy podwyżki na obradach Rady Nadzorczej PLK, spotkania z kluczowymi związkami zawodowymi. Kilkutygodniowe negocjacje z przedstawicielami Spółki przyniosły w końcu efekt.
Henryk Sikora | 2/6/2022
2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści