W dniu 12 września 2021 roku po raz dziewiętnasty Polscy Kolejarze  pielgrzymowali do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Mszę świętą koncelebrował i wygłosił homilię ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, a obecni na niej byli włodarze naszej kolei z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Nie zawiedli członkowie NSZZ „Solidarność”  w tym członkowie Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej którzy bardzo licznie z pocztami sztandarowymi brali czynny udział w tym modlitewnym spotkaniu. W poczcie sztandarowym SZIK NSZZ „Solidarność” byli: Z. Kobus; J. Głyda i T. Michałowska.

WP.

W dniu 1 września 2021 roku jak co roku my kolejarze spotkaliśmy się w Szymankowie i Tczewie aby uczcić pierwszych poległych w drugiej wojnie światowej polskich kolejarzy. Jak zawsze uczestniczyli w tych uroczystościach przedstawiciele Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, a w naszym poczcie sztandarowym byli: Pazera Piotr; Kołodziejczyk Ryszarda i Ignaczak Dariusz;

WP.

W dniu 31 sierpnia 2021 roku po raz 16 obchodziliśmy święto państwowe (dzień pracujący) „Dzień Solidarności i Wolności”. W Gdańskich uroczystościach (bazylika Św. Brygidy, Brama nr 2 oraz pomnik Poległych w 1970r.) jak zawsze uczestniczyli kolejarze i ich poczty sztandarowe. W tym roku w naszym byli: Pazera Piotr; Kołodziejczyk Ryszarda i Ignaczak Dariusz.

WP.

Komunikat 

Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”,

ze spotkania Prezesa Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe ze związkami zawodowymi, które odbyło się w dniu 19 maja 2021 r.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” kilkakrotnie apelowała                   o podjęcie rozmów przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe, w sprawie wzrostu wynagrodzeń w Spółce w 2021 r. Dlatego związek pozytywnie przyjął ich rozpoczęcie, w tej, najważniejszej obecnie dla pracowników sprawie.

Pan Prezes Ireneusz Merchel przedstawił stanowisko Spółki mówiące o wdrożeniu wzrostu wynagrodzeń w 2021 r. w dwóch etapach:

Łącznie z dodatkami, dałoby to kwotę 470 zł średnio na pracownika (wzrost wynagrodzeń w PKP PLK o 37 %).

Strona związkowa nie zaakceptowała propozycji podwyżki w dwóch etapach, co spowodowało, że ostatecznie pracodawca wycofał się z tej propozycji.

W związku z różnymi wnioskami ze strony związków zawodowych, na następne spotkanie Zarząd zobowiązał się przygotować propozycje wzrostu wynagrodzeń, wariantowo w trzech terminach: od 1 maja, od 1 czerwca, od 1 lipca (3 warianty terminów) z określeniem wysokości możliwego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w każdym z terminów.

Następne spotkanie zaplanowano na dzień 27 maja br. w trybie stacjonarnym w siedzibie Spółki.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, podtrzymała swoje stanowisko ze stycznia 2021 r., wyrażając tym samym brak zgody na prezentowane propozycje.

Podkreślam, że priorytetem SZIK jest przede wszystkim wysokość podwyżki, w następnej kolejności termin jej wdrożenia i określenie parametrów jej rozdziału.

Informuję także, że w dniu 25 maja br. odbędzie się zebranie Prezydium sekcji, które przeanalizuje dotychczasowy stan rozmów określając równocześnie dalsze działania związku.

                                                                                 Ze związkowym pozdrowieniem

                                                                                                      Wiesław Pełka