Struktura - Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

Title
Przejdź do treści
Struktura Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ jest sekcją branżową zrzeszoną w Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ reprezentuje interesy pracownicze kolejarzy, członków NSZZ :
  • spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • spółek napraw infrastruktury
Władzami Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ są:
  • Walne Zebranie Delegatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
  • Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
W strukturze Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ działają zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe
Struktura organizacyjna Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej  NSZZ 2018 - 2022
Skład Prezydium Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
Nazwa zakładu
Nr telefonu
Adres e-mail
1.Henryk SikoraPrzewodniczącyZLK Kraków601 417 457plk@ksk.org.pl
2.Zdzisław Jasiński
Zastępca przewodniczącego - sekretarzZLK Ostrów Wlk.608 014 342jzdzislaw23@wp.pl
3.Stanisław Kokot
Zastępca przewodniczącego - skarbnik
ZLK Tarnowskie Góry
600 248 449
skokot@interia.pl
4.Marek Litwiński
Członek
ZLK Olsztyn
606 948 479
marek196310@gmail.com
5.Ryszard Dolata
Członek
ZLK Poznań
728 345 404
dolata-ryszard@wp.pl
6.Mirosław Ośmiałowski
Członek
ZLK Warszawa
601 340 165
miroslaw.osmialowski@plk-sa.pl
7.Grzegorz Radomski
Członek
ZLK Bydgoszcz
668 823 296
grzegorzradomski@vp.pl
8.Roman Kowalski
Członek
ZLK Tarnowskie Góry
501 151 919
solidarnosczlktg@interia.pl
9.Piotr Pazera
Członek
ZLK Łódź
609 108 572
piotr19744@onet.pl
2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści