Struktura - Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

Title
Przejdź do treści
Struktura Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ jest sekcją branżową zrzeszoną w Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ reprezentuje interesy pracownicze kolejarzy, członków NSZZ :
  • spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • spółek napraw infrastruktury
Władzami Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ są:
  • Walne Zebranie Delegatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
  • Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
W strukturze Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ działają zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe
Struktura organizacyjna Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej  NSZZ 2018 - 2022
Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
2022. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści